thuong mai truc tuyen pinterest

thương mại trực tuyến pinterest

THƯƠNG MẠI TRỰC TUYẾN PINTEREST

Thương mại brvt hướng dẫn doanh nghiệp khai thác thương mại trực tuyến pinterest phát triển thương hiệu toàn cầu, yêu cầu pinterest, ảnh pinterest, bootstrap pinterest, amp pinterest.yêu cầu pinterest

✰ Bắt đầu khai thác thương mại trực tuyến pinterest yêu cầu cần phải có website cả 2 định dạng bootstrap và amp, không hỗ trợ trang đồng bộ cms nếu người dùng không thể tự chèn mã.

 

✰ Cấu trúc dữ liệu 1 trong 4 loại được thương mại trực tuyến pinterest hỗ trợ gồm application, recipe, product và article, không phân biệt mã lập trình json hay microdata.

 

✰ Hình ảnh khai thác thương mại trực tuyến pinterest phải chuẩn seo chất lượng cao, kích thước đồng bộ tránh hiện tượng so le khó coi, hình ảnh không mại dâm (bao gồm ảnh thời trang chụp quá gần bộ phận nhạy cảm).


ảnh pinterest

✰ Pinterest là kho ý tưởng bằng hình ảnh nên hiệu quả khai thác thương mại trực tuyến là chuyện không cần nói.

 

✰ Pinterest là mã nguồn thương mại trực tuyến đa ngôn ngữ, không bao giờ có chuyện ảnh đăng pinterest mà tìm không ra, doanh nghiệp chỉ cần quan tâm 1 bài viết có thể hiển thị trong bao nhiêu trang.

 

✰ Xây dựng cấu trúc thương mại trực tuyến pinterest như tạo thư mục phân cấp, section là thư mục thứ cấp bên trong board, dùng board không tạo section, dùng section không để ảnh trong board.


bootstrap pinterest

✰ Tài nguyên bootstrap tác giả thương mại trực tuyến pinterest nói thay cho tất cả định dạng website không đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật trang di động google amp.

 

✰ Bootstrap thương mại bị hạn chế 30% hiệu ứng cấu trúc dữ liệu chuyên nghiệp đặc biệt là danh mục, thương mại trực tuyến pinterest cung cấp 4 hiệu ứng vừa đủ cho doanh nghiệp tạo sự khác biệt.

 

Công cụ phát triển thương mại trực tuyến pinterest, sử dụng đơn giản với 1 tập tin xác minh quyền sở hữu và 1 dòng lệnh khai thác hiệu ứng, đăng ảnh, chèn liên kết trang và xác nhận (validator).


amp pinterest

✰ Ngược lại với bootstrap, website thương mại amp là định dạng đặc biệt, khai thác hiệu ứng cấu trúc dữ liệu đặc biệt và cách khai báo cũng đặc biệt, điểm đặc biệt là thương mại trực tuyến pinterest sẽ tự nhận dạng thông qua 2 thẻ thuộc tính canonical hay amphtml.

 

✰ Ảnh ví dụ là lệnh gọi danh mục bài viết thương mại brvt đã đăng trong thương mại trực tuyến pinterest, những bài viết này đều nằm trong 1 thư mục lưu trữ và tất cả phải cùng 1 loại.

 

✰ Nếu có lỗi xảy ra, thường là do doanh nghiệp chèn dòng lệnh khai thác hiệu ứng vào cấu trúc trang thương mại amp, đem mã xác minh ra khỏi phạm vi của tên miền hoặc cấu trúc dữ liệu trong trang thương mại amp không đồng đều.

Document type: Video

Publication date: 21-04-2020

Number of pages: 1

Share this report

asds