thuong mai truc tuyen google news

thương mại trực tuyến google news

THƯƠNG MẠI TRỰC TUYẾN GOOGLE NEWS

Thương mại brvt hướng dẫn doanh nghiệp khai thác thương mại trực tuyến google news phát triển mẫu tin tức hàng đầu tăng sức nổi bật của thương hiệu, yêu cầu news, cấu hình news, xét duyệt news.yêu cầu news

✰ Tên miền www chuẩn seo thương mại trực tuyến, không dùng tính năng chuyển hướng trang thương mại trực tuyến chỉ vì muốn rút gọn liên kết, chỉ có thể chuyển hướng tất cả về định dạng www.

 

✰ Lựa chọn định dạng thương mại trực tuyến hàng đầu để được google news ưu ái chính là trang stories của website amp và cấu trúc dữ liệu tin tức thương mại trực tuyến chuyên sâu newsarticle.

 

✰ Tất cả yêu cầu khác ảnh hưởng tới thương mại trực tuyến google news đều có nội dung tương tự, doanh nghiệp khai thác thương mại trực tuyến youtube hay facebook nên tự hiểu rõ.


cấu hình news

✰ Đăng ký thương mại trực tuyến google news, tất cả các bước đơn giản, cấu hình đúng hay sai đều được google news nhắc nhở, nội dung chính là thương mại trực tuyến newsarticle.

 

✰ Nếu thông tin chính xác, google news sẽ xét duyệt nội dung thương mại trực tuyến của doanh nghiệp trong khoảng 1 tháng, nội dung bài viết tin tức article cũng nên bắt đầu triển khai.

 

✰ Nội dung cấu trúc tin tức thương mại trực tuyến newsarticle doanh nghiệp có thể tham khảo trang hiệu ứng seo của thương mại brvt qua từ khóa bài viết article chuyên nghiệp.


xét duyệt news

✰ Sau khi kiểm tra xong, google news sẽ cấp cho doanh nghiệp trang quản lý tin tức thương mại trực tuyến riêng, tất cả bài viết về tin tức thương mại trực tuyến hiển thị ở đây như google analytics.

 

✰ Website thương mại trực tuyến brvt không đáp ứng được yêu cầu cấu trúc tin tức nên khương itvtbadboy không triển khai newsarticle, bạn đọc không thấy được nội dung là bình thường.

 

✰ Tuy nhiên, ảnh ví dụ thể hiện rõ 7 nội dung tin tức thương mại google news hỗ trợ, nội dung tin tức thương mại này cấu trúc dữ liệu không nói rõ, doanh nghiệp chỉ cần dựa vào nó phân loại bài viết trên google news.

Document type: Video

Publication date: 21-04-2020

Number of pages: 1

Share this report

asds