thuong mai truc tuyen google business

thương mại trực tuyến google business

THƯƠNG MẠI TRỰC TUYẾN GOOGLE BUSINESS

Thương mại brvt hướng dẫn doanh nghiệp khai thác bản đồ thương mại trực tuyến google business tăng chất lượng hiển thị nội dung đến khách hàng, yêu cầu business, gợi ý business, video business, sản phẩm business, ưu đãi business.yêu cầu business

✰ Tất cả công cụ liên quan gồm điện thoại liên hệ, thư điện tử gmail, bản đồ thương mại trực tuyến google business, website hiển thị google business page và logo định dạng png.

 

✰ Trong bước đăng ký bản đồ thương mại trực tuyến google business, không tích hợp website riêng mà sử dụng website thương mại trực tuyến google business page, khi doanh nghiệp đăng sản phẩm thì google business page cũng tự cập nhật và hiển thị toàn cầu.

 

✰ Sản phẩm thương mại trực tuyến yêu cầu có 3/4 loại nội dung, từ khóa 58 ký tự bao gồm khoảng trắng, ảnh sản phẩm thương mại bản quyền chuẩn định dạng 4x3 1200px và video full hd 720p, riêng logo png 1x1 512px.


gợi ý business

✰ Google sẽ kiểm tra độ chính xác thông tin doanh nghiệp khai báo trong 1 tuần, bản đồ thương mại trực tuyến google business sẽ hiển thị cùng từ khóa thương hiệu nếu không có lỗi.

 

✰ Doanh nghiệp sau đó cần chia sẽ bản đồ thương mại trực tuyến google business và đánh giá 5 sao càng nhiều càng tốt, sau 1-3 tháng hoạt động ổn định google sẽ hiển thị gợi ý tính năng doanh nghiệp như ảnh ví dụ và gợi ý địa chỉ (auto complete) trong khung tìm kiếm.

 

✰ Tính năng gợi ý yêu cầu website chính, không dùng trang google business, tên thương hiệu phải giống với hộp mail, trùng với tiêu đề trang chủ và cấu trúc dữ liệu localbusiness hay organization, ngược lại chỉ hiển thị gợi ý địa chỉ.


video business

✰ Khía cạnh đầu tiên thương mại brvt đề cập tới là video full hd 720p (width 1280px height 720px), video bản đồ thương mại trực tuyến google business không cần youtube, youtube không thể thiếu nhưng dùng khai thác thị trường khác lớn hơn.

 

✰ Xây dựng video bản đồ thương mại trực tuyến google business sản phẩm cần lưu ý video full hd 720p không phải giá trị bắt buộc, doanh nghiệp tùy ý nhưng kích thước ảnh phải tương ứng với chất lượng video sẽ không bị lỗi khoảng đen khi xem trên youtube.

 

✰ Nội dung video và cả hình ảnh bản đồ thương mại trực tuyến google business phải tuân thủ quy định cộng đồng, ảnh mại dâm hay chụp quá gần bộ phận nhạy cảm sẽ bị google xóa bỏ, lỗi các cửa hàng thời trang rất dễ mắc phải, kích thước ảnh không được nhỏ hơn 1200px mà phải chuẩn 4x3 (width 1600px height 1200px).


sản phẩm business

✰ Thương mại brvt từng nói, doanh nghiệp muốn khai thác danh mục sản phẩm miễn phí chỉ có thể dùng bản đồ thương mại trực tuyến google business, ngoài ra không tài nguyên nào làm được bao gồm cả trang di động chuẩn seo google amp của doanh nghiệp Việt.

 

✰ Bản đồ thương mại trực tuyến google business hỗ trợ sản phẩm và phân loại sản phẩm, để bán hàng trực tuyến doanh nghiệp có thể tích hợp liên kết trang đặt hàng, liên kết chat facebook hay dùng google hangout, riêng trang di động amp sau khi cài google my business thì bản đồ thương mại trực tuyến google business sẽ xuất hiện tính năng nhắn tin.


ưu đãi business

✰ Cuối cùng, 1 kinh nghiệm quan trọng nhất khi doanh nghiệp viết bài trên bản đồ thương mại trực tuyến google business, chỉ dùng tính năng ưu đãi viết bài quảng bá hình ảnh và video sản phẩm.

 

✰ Liên quan tới website doanh nghiệp, nếu đã tích hợp vào bản đồ thương mại trực tuyến google business thì cấu trúc dữ liệu event viết trong trang cũng có thể hiển thị trên bản đồ thương mại trực tuyến google business.

Document type: Video

Publication date: 21-04-2020

Number of pages: 1

Share this report

asds